VZW

Bestuur

Tine Vandenaweele
Bart Vanhee
Lieve Decoster
Dorine Deceuninck
Thomas Declerck
Martine Fardeau
Hans Kindt

Artistiek en Marketing

Tine Vandenaweele

Gastgezinnen

Bart Vanhee

Logistiek en veiligheid

Thomas Declerck

Catering

Dorine Deceuninck en Martine Fardeau

Financieel en administratie

Lieve Decoster en Martine Fardeau

Contact

+32 (0) 486 23 14 55
kadans.festival@gmail.com

Geschiedenis

Toen Chiro Jomada in 1973 startte met een bescheiden volksdansfeest dat de naam ‘Kasteelfeesten’ meekreeg, kon niemand vermoeden dat uit dit frêle begin een Wereldfestival Dans en Muziek kon groeien. Gedurende al die jaren werd er gezocht naar vernieuwing, verbetering en uiteindelijk de verdere uitbouw van de Kasteelfeesten.

In 1973 werd vanuit de toenmalige Chiroleiding een namiddag ‘volksdans en volksspelen’ gepland. Het ‘Domein de Maere’ werd als ideaal decor vooropgesteld, en met de hulp van wijlen Michel Verplancke werd hiervoor toestemming verkregen. Het eerste feest kon van start gaan en we noteren 19 augustus 1973 als startdatum voor de huidige Kasteelfeesten.

Naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van mevr. Barones de Maere in 1974 maakte de Fanfare ‘Hoger Op’ uit Aartrijke er een traditie van om deel te nemen aan de Kasteelfeesten.

In 1975 werd een nieuw initiatief boven de doopvont gehouden, namelijk de oprichting van een eigen volksdansgroep ‘Tralleman’.

Zelfs in het buitenland verworven de ‘Kasteelfeesten’ enige naambekendheid dankzij de aanwezigheid van de kleinzoon van de keizer van Japan, namelijk de huidige kroonprins Naruhito. Wij noteren dat vele camera’s draaiden tijdens het jaar 1976.

Anno 1977 was er een eerste lustrumviering (nl. 5 jaar Kasteelfeesten). De gezellige namiddag werd aangevuld met een optreden van onze authentieke Westvlaamse volkszanger Willem Vermandere.

In 1978 en 1979 bleef het feest zijn familiaal karakter behouden. De bezoekers genoten in een ongedwongen sfeer van een unieke namiddag met volksdans, volksspelen, muziek en gezelligheid.

Vanaf 1980 werd er telkens een bijkomende groep uitgenodigd. Zo zorgde de vendelgroep ‘Viking’ uit Gistel voor een eerste boeiende afwisseling in het jaarlijks programma.

Ter gelegenheid van 10 jaar Kasteelfeesten in 1982 was er als toemaatje voor het publiek het optreden van de doedelzakformatie ‘The Red Hackle Pipe Band’.

Vanaf 1983 tot 1986 werden een aantal Nederlandse drumbands uitgenodigd. Tijdens het jaar 1986 kregen we eveneens een ‘buitenlands voorproefje’ dankzij een Hongaarse folkloregroep uit Miskolc. Gastgezinnen werden gezocht en gevonden om die buitenlandse gasten een middagmaal aan te bieden. De spreekwoordelijke vonk sloeg over en …

We schrijven het jaar 1987. Ter gelegenheid van het derde lustrum wordt de Hongaarse folkloregroep Nograd – samen met de muziekgroep Düvö – voor meerdere dagen bij ons uitgenodigd.

Het jaar 1987 betekende ook het afsluiten van een periode van 15 jaar op het ‘Domein de Maere’. Met veel pijn in het hart, doch met heel veel mooie herinneringen, werd op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en een vernieuwd programma.

Twee jaar later – 1989 – volgt de zestiende editie van de ‘Kasteelfeesten’. Het werd een unieke combinatie van cultuur en geschiedenis op het domein van het historisch slot van Wijnendale. De naam ‘Kasteelfeesten’ kon zeker worden behouden. Het programma werd meer en meer internationaal getint door het uitnodigen van verschillende buitenlandse groepen.

In 1990 besliste de organisatie om het festival tweejaarlijks te laten plaatsvinden. Het vinden van degelijke buitenlandse groepen werd het hoofddoel.

Anno 1994 werd de ‘Werkgroep Kasteelfeesten’ lid van CIOFF (Conseil International des Organisations des Festivals Folcloriques et d’arts traditionnels) met erkenning door UNESCO (B-statuut). We ontvingen ook de cultuurprijs van de stad Torhout.

In 1995 kregen we het label van erkend CIOFF-Festival.

2000 : Aan de Kasteelschuur zorgden wij voor een nieuwe activiteit, volledig losstaand van het klassieke folkloregebeuren. Voor de eerste editie van ‘Folksong’ zochten we naar een goede samenhang van beginnende en gerenommeerde groepen uit Vlaanderen. Spijtig genoeg werd ‘Folksong’ afgeschaft door de matige belangstelling.

In 2002 breidde het bestaande programma uit. De ‘Kasteelfeesten’ startten op zaterdag met een optreden van een folkgroep, en er kwam een feesttent op de parking van het kasteel van Wijnendale.

Nadat de werkgroep in 1994 de cultuurprijs van de stad Torhout ontving, bekroonde de Houtlandse Persclub onze inzet en werk met de ‘Gouden Spar’. 

De ‘Kasteelfeesten’ werden in 2004 omgedoopt tot ‘KA-dans’. De ‘KA’ verwijst naar ‘Kasteel’ en het bijvoegsel logischerwijze naar ‘dans’. Bovendien betekent het begrip ‘kadans’ eveneens ritmische dansbeweging.

De ‘Tropical Night’ deed zijn intrede, en op zondagavond werd er nu ook gemusiceerd door groepen in de feesttent.

Back to the roots in 2006 : de feesttent kwam naast de kerk van Wijnendale te staan. De kerk zelf was de locatie van de galavoorstelling. Naast de ‘Tropical Night’ op zaterdagavond, kwam er ook een ‘Boombal’ op zondagavond. ‘KA-dans’ zelf ging nog steeds door op het kasteeldomein van Wijnendale.

De volgende editie van 2008 vond volledig plaats in Wijnendale, waar het gebeuren ook nu nog doorgaat. De galavoorstelling verhuisde evenwel naar ‘CC De Brouckère’ in Torhout.

Het bestuur besloot dat 2016 hun laatste editie zou worden van het ‘KA-dansfestival’.

Na een oproep in de pers werd er in 2018 een nieuwe Werkgroep gevormd, die in overleg met pionier Freddy Nauwynck, voorzitter Johan Demuenynck en de andere bestuursleden van de ‘vzw Kasteelfeesten’ besluiten om het Wereldfestival Dans en Muziek ‘KA-dans’ toch nog nieuw leven in te blazen.

In april 2019 werd door het huidige bestuur de nieuwe vzw KA-dans Wijnendale opgericht.

Door de Corona-perikelen kon de editie 2020 jammer genoeg niet doorgaan. Bij wijze van compensatie werd in de zomer van 2021 een eenmalige Ka-Dans dag georganiseerd.